Reklamní pozice premium odkaz

Radíme, jak na sestavení výroční zprávy 2/2

Radíme, jak na sestavení výroční zprávy 2/2

Ilustrační foto

Společnosti uvádějí i informace o výzkumu

I tím se mnoho společností aktivně zajímá a tak jsou nedílnou součástí samotných výročních zpráv. Stejně tak je kromě výzkumu třeba uvést i informaci o různém vývoji, třeba nových produktů, nebo postupů. Jelikož ne každé společnosti se tento segment týká, je více než jasné, že povinnou součástí výroční zprávy je skutečně u těch, které se vývojem a výzkumem aktivněji zabývají.

Životní prostředí a práce ve výroční zprávě

Tyto oblasti jsou u firem v poslední době také poměrně důležité a tak se jich musí týkat i naše rady, jak na sestavení výroční zprávy. Zmínit je třeba všechny kroky, které souvisí s intervencemi v oblasti životního prostředí, stejně jako je třeba zmínit i takové kroky, které se týkají oblastí pracovněprávních vztahů. Je jasné, že v daných segmentech by měla firma působit hlavně pozitivně.

Fakta o organizačních složkách

Jelikož se výroční zprávy často týkají hlavně větších společností, se zahraničním přesahem, musí se naše konkrétní rady na sestavení dotýkat také oblastí, které souvisí se zahraničními organizačními složkami. Ty by samozřejmě měly být jasně definované, včetně všech nezbytných informací.

Fakta, která stanovují zvláštní předpisy

V tomto případě se jedná o informace, které jsou spojeny především s podnikatelskou činností jako takovou. Do této sekce tedy patří takové informaci, jako fakta spojená s podnikatelskou činností společnosti a jejími aktivitami, stejně jako sem musí patřit také informace o současném stavu majetku.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Kreditweb.cz

Štítky: daně, účetnictví

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Kreditweb.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Kreditweb.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Kreditweb.cz.

Z dalších webů vybíráme