Reklamní pozice premium odkaz

Radíme, jak na sestavení výroční zprávy 1/2

Radíme, jak na sestavení výroční zprávy 1/2

Ilustrační foto

Výroční zpráva je povinně zveřejňovaným dokumentem, který musí každý rok vyhotovit ty společnosti, kterým to ukládá zákon o účetnictví. Jak zprávu správně sestavit a co musí obsahovat?

Při radách, jak na sestavení výroční zprávy, nesmíme zapomínat na významné události

Konkrétně se jedná o takové významné události, které se odehrály mezi dvěma termíny. Tím prvním termínem bylo datum, kdy byla sestavena a definitivně uzavřena rozvaha. Tím druhým datem je termín, kdy byla sestavena právě výroční zpráva. Mezi významné události mohou patřit třeba:
·         Významné příjmy
·         Významné výdaje
·         Důležité investice

Uvést je třeba i plány spojené s rozvojem

Naše rady, jak na sestavení výroční zprávy, samozřejmě musí obsahovat také informace o tom, jaké jsou plány společnosti do budoucna. Zde je třeba uvést veškeré informace o tom, jakým směrem se společnost hodlá uchylovat. Důležité je zde rozepsat především ty směry, které by se měly od těch současných lišit. A to ať už je účelem rozšiřování aktivit, nebo snaha o efektivnější podnikání,

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Kreditweb.cz

Štítky: účetnictví, daně

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Kreditweb.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Kreditweb.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Kreditweb.cz.

Z dalších webů vybíráme